Vezetőség

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna Erzsébet

igazgató, mesterpedagógus - szaktanácsadó, közoktatási szakértő, kosárlabda szakedző, MTTOE Szegedi Szervezet elnöke, Péterné Aranka Alapítvány kuratóriumának elnöke, testnevelés-gyógytestnevelés-erkölcstan szakos tanár

testnevelés

Konkolyné Bárkányi Ibolya
Konkolyné Bárkányi Ibolya

igazgató-helyettes

biológia

Tantestület

Áchim Mónika
Áchim Mónika

tanító

osztályfőnök: 3.b

Bányainé Seprenyi Gabriella
Bányainé Seprenyi Gabriella

tanító, technika

osztályfőnök: 4.a

Baranyiné Mészáros Edit
Baranyiné Mészáros Edit Csilla

tanító

osztályfőnök: 3.a

Barsai Mónika
Barsai Mónika

angol nyelv

Benyovszky Flóra Laura
Benyovszky Flóra Laura

tanító, napközis tanár

Microsoft Tanári Közösség tagja
Bondárné Tóth Villő Mária
Bondárné Tóth Villő Mária

történelem

osztályfőnök: 6.b

Csasznyné Halász Ágnes
Csasznyné Halász Ágnes Judit

matematika, ének-zene, énekkar

osztályfőnök: 7.b

Dér Zoltán
Dér Zoltán László

testnevelés, földrajz

Drágity Dusán
Drágity Dusán

erkölcstan, napközis tanár, sportkör

 
Gubikné Haraszti Katalin

az idegennyelvi munkaközösség vezetője
angol nyelv

osztályfőnök: 7.a